Samen bereik je meer

Bij het bieden van uitstekend onderwijs in een inspirerende leeromgeving is de rol en inbreng van ouders en verzorgers onmisbaar. Op ods De Engelenberg streven we ernaar jullie maximaal te betrekken bij het dagelijkse reilen en zeilen op school. Dit door jullie goed te informeren over ons onderwijs, onze schoolregels en ook door jullie uit te nodigen op onze culturele, creatieve en sportieve activiteiten. Daarnaast geven wij jullie de mogelijkheid je stem te laten horen of je organisatietalent in te zetten.

Ptf7268

Jaarrooster

Op De Engelenbergschool maken we gebruik van een schoolapp. Daarin staat het jaarrooster en wordt een maandelijkse nieuwsbrief gepubliceerd. De vakanties en studiedagen staan in het maandnieuws, waarin ook andere bijzonderheden te lezen zijn.

Schooltijden

Maandag8.30 – 14.30
Dinsdag8.30 – 14.30
Woensdag8.30 – 12.15
Donderdag8.30 – 14.30
Vrijdag8.30 – 14.30 / bovenbouw
8.30 – 12.00 / onderbouw

Voorschoolse en naschoolse opvang

Op onze school kun je gebruik maken van de voorschoolse en naschoolse opvang door Partou. Bekijk hiervoor de website van Partou.

Onze schoolgids én meer

In onze schoolgids staat alles wat je moet en wilt weten over ods De Engelenberg. Hieronder vind je alle belangrijke downloads voor jou als ouder.

Wave
  • Vanzelfsprekend heeft ods De Engelenberg een medezeggenschapsraad (MR), waarmee het goed en prettig samenwerken is. De MR fungeert als belangrijk en gewaardeerd klankbord en bestaat uit betrokken ouders en teamleden van onze school. Onze MR is kritisch vanuit betrokkenheid en controleert en helpt onze school om nog beter te worden.

    Voor meer informatie over de MR op ods De Engelenberg verwijzen wij je naar de voorzitter, Leontien Verhoof. Zij is bereiken via het mailadres mr@odsengelenberg.nl.

  • Samen met vijf collega-scholen behoort ods De Engelenberg tot de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK). De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit een vertegenwoordiging uit alle zes MR’s, te weten één lid uit de oudergeleding en één lid uit de personeelsgeleding. De GMR fungeert als gesprekspartner voor het bestuur van de Stichting OOK.

  • We zijn blij dat we op ods De Engelenberg een ouderraad en daltonouders hebben. Elke groep heeft minimaal twee daltonouders, zij bieden ondersteuning aan de groepsleerkracht en ze zijn aanspreekpunt voor andere ouders. Daarnaast zijn er ook veel hulpouders en organiseren we met zijn allen activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, voorjaarsworkshops, de avondvierdaagse en andere activiteiten en uitstapjes. Om al deze activiteiten ook financieel in goede banen te leiden, vraagt de ouderraad een jaarlijkse vrijwillige bijdrage per schoolgaand kind, die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.  Voor meer informatie over de Oudervereniging op ods De Engelenberg verwijzen wij je naar de schoolgids.

  • Ods De Engelenberg maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK). Met zes scholen en zes onderwijsconcepten kiest OOK voor écht openbaar en buitengewoon divers. Van vertrouwd traditioneel tot verrassend vernieuwend; elke school is uniek. Bij ons ben je welkom zoals je bent, met al je eigenheid en talent. Bij OOK geloven we dat je ontdekt wie je bent door met en van anderen te leren. Daarom is er op de OOK-scholen ruimte voor eigenheid en nieuwsgierigheid. OOK draait om samen. Want met elkaar zetten we grotere stappen. Verschil verbindt.

    Voor meer informatie over de de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen verwijzen wij je naar de website.

Ptf7359 Ster Oranje